Sekrety

W trybie Konquest zdobywamy pewne relikty, dzięki którym będziemy mogli odblokować ukrytych wojowników oraz inne sekrety. Za każde dziesięć kolejno odblokowujemy:
10 - odblokowujemy wojownika: Meat
20 - dostajemy 20 000 "gotówki"
30 - odblokowujemy wojownika: Daegon
40 - odblokowujemy arene: Pyramid of Argus
50 - odblokowujemy wojownika: Blaze
60 - odblokowujemy całą kryptę
Za ukończenie całego trybu Konquest odblokowujemy wojownika: Taven

W krypcie można dostrzec jedno miejsce na którym są same pytajniki "???". Tutaj możemy "wklepywac" kombinacje, dzięki którym odblokujemy całą reszte krypty. Opisuje tutaj kombinacje słownie, a klawiszologie wykorzystam z PS2.

UKRYTE POSTACIE

Taven - L2, Lewo, R1, Góra, Kółko, Dół
Daegon - R1, L1, Trójkąt, Dół, Dół, Kwadrat
Meat - Góra, Kwadrat, Kwadrat, Kółko, Kółko, Góra
Blaze - Trójkąt, Kwadrat, Lewo, L1, Lewo, Kółko

ARENY

Shinnok's Spire - Lewo, Lewo, Kółko, Góra, Trójkąt, L2
Krimson Forest - Kółko, L1, Góra, Kwadrat, Kółko, Dół
Falling Cliffs - R2, Kółko, Kwadrat, X, Kółko, Trójkąt
Nethership Interior - R1, Lewo, Lewo, Dół, L1, Kwadrat
Pyramid of Argus - R1, L1, Kwadrat, X, R2, Góra
Reiko's War Room - R2, Trójkąt, R1, Góra, X, X

MUZYKA

Armory - X, Kwadrat, Lewo, Trójkąt, Kwadrat, X
Lin Kuei Palace - L2, Lewo, Kółko, X, R2, Prawo
Tekunin Warship - Góra, Kółko, L1, R1, R1, X
Pyramid of Argus - Dół, Lewo, R2, L2, Góra, L1

FILMY

Armageddon Promo Movie - Góra, Góra, Dół, Góra, L2, X
Armageddon Promo Movie - Góra, Góra, Dół, Góra, L1, X
Cyrax Fatality Blooper Video - Prawo, L1, R2, Dół, Góra, L1
Motor Gameplay Movie - Trójkąt, Góra, R2, L1, R1, R2