Kreate a fatality

Jest dziesięć "leveli" fatality:
Level 1 - Fatality
Level 2 - Deadly Fatality
Level 3 - Killer Fatality
Level 4 - Bloody Fatality
Level 5 - Mortal Fatality
Level 6 - Brutal Fatality
Level 7 - Evil Fatality
Level 8 - Vicious Fatality
Level 9 - Savage Fatrality
Level 10 - Extreme Fatality

PODSTAWOWE

Są różne rodzaje posunięć zależnych od pozycji przeciwnika:
FORWARD - Przeciwnik stoi przodem ( standardowe ).
BEHIND - Przeciwnik stoi tyłem.
ON KNEES - Przeciwnik leży na kolanach.
ON KNEES BEHIND - Przeciwnik leży na kolanach tyłem.
FACE DOWN - Przeciwnik leży twarzą w dół.
FACE UP - Przeciwnik leży twarzą do góry.

Typy posunięć:
STARTERS/CHAINS - Standardowe posunięcia. Większość można wykorzystać tylko jeden raz. Jeśli będzie inaczej, zostanie to opisane (x2).
TRANSITIONS - Należy zmienić pozycje ofiary lub użyć miecza. Miecze mogą być używane jedynie przez wojowników posługujących się nimi.
FINISHERS - Ostatnie, wykańczające posunięcie.

Niektóre posunięcia wymagają poprzednich, aby zadziałały. Tak jest w przypadku ramion. Aby uderzyć ramieniem, najpierw należy je wyrwać. Będzie to poniżej napisane.

Bosowie ( Motaro, Shao Kahn, Goro, Kintaro, Moloch ) mają swoje własne posunięcią, których nie posiadają pozostali.

STARTERS / CHAINS

Knee 2 Head: F, F + 1
Face Slap: F, B + 1
Gut Punch: U, U + 1
Spin Kick: B, B + 1 (x2)
Groin Kick: D, D + 1 (x2)
Heart Rip: F, F + 2
Brain Rip: B, B + 2
Rib Rip: D, D + 2
Thigh Rip: F, B + 2
Arm Rip: U, U + 2 (będzie trzymać jedno ramię)
Double Arm Rip: B, F + 2 (będzie trzymać oba ramienia)
Arm Strike: U, U + 3 (trzymając jedno ramię)
Double Arm Strike: B, F + 3 (trzymając oba ramienia)
Arm Break: D, D + 3 (x2)

SWORD CHAINS:
Head Stab: B, B + 3
Gut Stab: D, D + 3 (x2)
Left Arm Slice: F, F + 1
Right Arm Slice: F, F + 2
Impale Gut: U, D, U + 2
Impale: U, U + 3

BOSS: CHAINS:
Crush: U, U + 1
Kick: F, F + 1
Spin Punch: F, B + 1
Gut Punch: D, F + 3
Knee to Chest: D, B + 3
Fist Slam: F, D + 2

KNEES:
Neck Break: U, U + 2
Head Kick: D, D + 2
Knee to Head: F, F + 2
Punch One: F, F + 1 (x2)
Punch Two: U, U + 1 (x2)
Kick: D, D + 1

SWORD: KNEES:
Impale: B, B + 1

BOSS: KNEES:
Kick One: F, F + 1 (x2)
Kick Two: B, F + 1 (x2)

BEHIND:
Back Break One: U, U + 1
Back Break Two: F, F + 1
Arm Break: D, D + 1
Neck Break: B, B + 1
Brain Rip: D, D + 2
Kick Ass: U, U + 2 (x2)
Heart Rip: F, F + 2
Spin Punch: B, B + 2 (odwróci do pozycji Forward)

BOSS: BEHIND:
Knee Strike: F, F + 1

KNEES BEHIND:
Punch: B, B + 1 (x2) (odwróci do pozycji Forward Knees ( On Knees ))

BOSS: KNEES BEHIND:
Kick: F, F + 1 (x2)

FACE DOWN:
Knee Drop: B, B + 1
Back Stomp: U, U + 1 (x2)
Punch: F, F + 1

BOSS: FACE DOWN:
Head Punch: F, F + 1

FACE UP:
Punch: F, F + 2 (x2)

SWORD: FACE UP:
Impale: B, B + 1 (traci miecz i zmienia pozycje do Knees Behind)

BOSS: FACE UP:
Knee: F, D + 1 (x2)

TRANSITIONS

BEHIND:
Face Forward: D, F + 1
Face Up: D, B + 1
Draw Sword: U, D, U + 1

BOSS: BEHIND:
Face Up: D, B + 2

KNEES:
Face Forward: D, B + 1
Face Down: D, B + 2
Draw Sword: U, D, U + 1

BOSS: KNEES:
Face Forward: D, B + 1

KNEES BEHIND:
Behind: D, F + 2
Draw Sword: U, D, U + 1

BOSS: KNEES BEHIND:
Behind: D, B + 2

FACE DOWN:
Forward: D, B + 2
On Knees: D, B + 1
Draw Sword: U, D, U + 1

BOSS: FACE DOWN:
On Knees: D, U + 2

FACE UP:
On Knees Behind: D, F + 2
Draw Sword: U, D, U + 1

BOSS: FACE UP:
Behind: D, B + 2
On Knees Behind: D, F + 2

FINISHERS

FORWARD:
Head Rip: U, U + 4
Neck Snap: B, B + 4
Spine Rip: D, D + 4
Head Smash: F ,F + 4
Torso Rip: F, B + 4
Decapitation: F, F + 3 (trzymając jedno ramię)
Decapitation: B, B + 3 (trzymając oba ramienia)

KNEES:
Neck Snap: F, F + 4
Spine Rip: U, U + 4

SWORD: KNEES:
Decapitate: U, D, U + 4

BOSS: KNEES:
Explode: F, F + 4
Head Crush: U, U + 4
Head Kick: D, F + 4

BEHIND:
Head Smash One: F, F + 4
Head Smash Two: U, U + 4

BOSS: BEHIND:
Smash One: F, F + 4
Smash Two: U, U + 4

BEHIND Z MIECZEM:
Shish Kabob: F, F + 4

KNEES BEHIND:
Head Rip: B, B + 4

BOSS: KNEES BEHIND:
Head Crush: U, U + 4

FACE UP:
Head Stomp One: F, F + 4
Head Stomp Two: D, D + 4

Z MIECZEM: FACE UP:
Decapitate: U, U + 4
Head Stab: B, B + 4

BOSS: FACE UP:
Head Punch: D, D + 4
Arms Off: B, D + 4

FACE DOWN:
Spine Rip: F, F + 4

Z MIECZEM: FACE DOWN:
Head Stab: F, F + 4

BOSS: FACE DOWN:
Head Pop: U, U + 4
Exploding Torso: U, D + 4