Logo Mortal Kombat: Armageddon

[ Historia turnieju ] [ Dialogi ] [ Ciosy ] [ Krypta ] [ Areny ]

Historie postaci

Scorpion Sub-Zero Reptile Rain Ermac Chameleon Noob Saibot Smoke Cyrax Sektor
Kurtis Stryker Kabal Dairou Jarek Darrius Reiko Fujin Bo'Rai Cho Mavado Hotaru
Nightwolf Mokap Johnny Cage Kano Jax Kai Kenshi Shujinko Hsu Hao Kobra
K.A.F. Taven Liu Kang Kung Lao Shang Tsung Quan Chi Shinnok Rayden Daegon K.A.F.
Sonya Blade Kitana Mileena Jade Ashrah Li Mei
Tanya Frost Sindel Nitara Kira Sareena
Sheeva Baraka Motaro Havik Drahmin Moloch
Meat Shao Kahn Goro Kintaro Onaga Blaze